Thông tin chung VECA 2022

Triển lãm về Điều khiển, Tự động hóa và Thiết bị Công nghiệp tại Việt Nam - VECA 2022, diễn ra từ ngày 02 – 05/11/2022, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh