Welcome letter 2022

The International Exhibition on Industrial Machinery, Equipment, Technology and Products in Ho Chi Minh City (VINAMAC EXPO 2022) will be held from November 02nd – 05th, 2022 at Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) – 799 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh City

Thông tin chung VECA 2023

Triển lãm về Điều khiển, Tự động hóa và Thiết bị Công nghiệp tại Việt Nam - VECA 2023, diễn ra từ ngày 15 – 17/11/2023, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh