Thư chào mừng

THƯ CHÀO MỪNG

HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM (VAA)

 

Thay mặt Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) Tôi nhiệt liệt chào mừng các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế tham dự Triển lãm về Điều khiển, Tự động hóa và Thiết bị Công nghiệp tại Việt Nam – VECA diễn ra từ ngày 09 – 12/12/2020 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2020 Việt Nam đăng cai giữ vai trò Chủ tịch ASEAN với rất nhiều chủ trương, hoạt động của Chính phủ thể hiện quyết tâm đảm bảo mục tiêu chung là tạo thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối, khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu nghiên cứu Tự động hóa vào công nghiệp sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế trong nước và khu vực.

Triển lãm về Điều khiển, Tự động hóa và Thiết bị công nghiệp tại Việt Nam- VECA 2020 là sự kiện chuyên ngành, kế thừa và tiếp nối từ Hội nghị và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa – VCCA do Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức định kỳ 02 năm/ lần.

Tôi tin tưởng Triển lãm sẽ phát huy vai trò là cầu nối đem đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm, gặp gỡ mở rộng và củng cố thị trường nội địa, lựa chọn và tìm kiếm nguồn hàng với mẫu mã và chất lượng cao đến từ nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, trao đổi hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần vào thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020 do Việt Nam đăng cai.

Là đơn vị ủng hộ bảo trợ, phối hợp, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) chúc các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, giới chuyên gia Việt Nam và Quốc tế tham dự triển lãm gặt hái được nhiều thành công!

 

Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA)
Chủ tịch

Nguyễn Quân

 

Tin Liên Quan